Etkinlikler
Okullar Okul Öncesi Etkinlikler
 

Serbest Zaman

 

Programın ilk etkinliğidir. Bu etkinlik çocuklarımızı diğer etkinliklere ve güne hazırlama özelliği taşır.

Çocuklarımızın bireysel gereksinimlerine ve ilgilerine yönelik olarak çok sayıda seçeneği aynı anda sunar. Bu nedenle çeşitli köşeler (Evcilik, Kitap, Blok, Tamir, Fen-Matematik, Müzik, Kukla, Drama, Eğitici Oyuncaklar, Belirli Gün ve Haftalara uygun geçici köşeler, Sanat gibi) oyun ve sanat etkinliklerinden oluşmaktadır.

Sanat etkinlikleri, serbest resim çalışmaları, kağıt çalışmaları, boya çalışmaları, kolaj çalışmalarını da kapsamaktadır. Yapılan çalışmalar ilgi köşesinde ve yıl sonu etkinliklerinde sergilenmektedir.

 

Türkçe

 

Bu etkinliğimiz içinde tekerlemeler, parmak oyunları, şiir, bilmece, sohbet, resimli kitap okuma, öykü tamamlama, öykü anlatma, taklit oyunları, pandomim, dramatizasyon gibi etkinlikler yer almaktadır.

Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarının sağlanmasının yanı sıra sözcük dağarcıklarının geliştirilmesi, eş sesli, eş anlamlı sözcük çalışmaları da yapılmaktadır.

 

Oyun ve Hareket

 

Öğretmen yada çocuklar tarafından yapılandırılmış, kuralları olan ve grupça oynanan etkinliklerdir.

Sınıf içinde yada bahçede oynanır.

Bazen öğretmen tarafından belli bir amaca yönelik başlatılan ancak sürecin tamamen çocuk tarafından yönlendirildiği yarı yapılandırılmış oyunlarda oynamaktayız. Böylece çocuğun yaratıcılığı desteklenmektedir.

Okul öncesi çocuğunun temel gereksinimlerinden biride harekettir.

Çocuklarımızın hareket gereksinimleri oyun etkinlikleri sırasında doğal olarak karşılanmaktadır.

 

Beden Eğitimi

 

Programda yer alan psikomotor alandaki amaçlara ulaşmak için özellikle planlanmış beden eğitimi çalışmalarının yapılmasında ayrı önem taşıdığından “Beden Eğitimi” öğretmeni ile koordineli çalışmakta, denge, hız, güç gibi etkinliklerde yer verilmektedir.

Çocuklar bu derse eşofman ile katılırlar ve okulun tüm spor tesislerinden yararlanırlar.

 

Müzik

 

Ses dinleme ve ayır etme, şarkı söyleme, ritim çalışmaları, yaratıcı hareket ve dans, müzik eşliğinde hareket ve çeşitli işitsel algı etkinliklerini içermektedir. Müzik dersinde müzik öğretmenimiz ayrıca çeşitli enstrümanları kullanarak ritim ve hareket yoluyla çocukların kendilerini ifade ederek yaratıcılıklarını ortaya koymalarını sağlamaktadır.

 

Fen ve Matematik

 

Çocuklarımızı gözlem yapmaya, araştırma, inceleme, yorumlamaya, keşfetmeye yönelik etkinliklerdir.

Deneyler

Araç tanıma ve kullanma

Mutfak çalışmaları (Pasta, kek, salata vb.)

Doğa gezileri

Belirli gün ve haftalara uygun kaynak kişileri çağırma

Fotoğraf çekme, inceleme gibi.

Ayrıca etkinliklerle ilgili kitap ve resim çalışmalarını içermektedir.

Okulumuzun bahçesinde çocuklarımızı doğaya çıkarıp onarlı doğayı ve doğadaki canlı ve cansız varlıkları tanıtmaya, sevdirmeye ve korumaya yönelik bilgi ve becerilerle donatma ya da önem verilmektedir.

Ağaç dikme, çiçek yetiştirme, sulama çalışmaları da yapılmaktadır.

 

Okuma-Yazmaya Hazırlık Çalışmaları

 

Çocuklarımızın ilköğretime geçişini kolaylaştırmak hazır bulunuşluk düzeylerini artırmak amacıyla yaptığımız etkinliklerdir.

Görsel Algılama Çalışmalarımız

El-göz koordinasyonu

Şekil-zemin ayırımı

Şekil sabitliği

Mekanda konum

Mekansal ilişkiler

İşitsel Algı Çalışmalarımız

Dinleme

Konuşma

Sesleri ayırt etme

Seslerle nesneleri yada nesne isimlerini eşleştirme

Dikkat ve bellek çalışmaları

Temel kavram çalışmaları

Problem çözme çalışmaları

El becerisi çalışmaları (Çizme, boyama, kesme, katlama, yoğurma, yapıştırma vb.)

Öz bakım becerilerini geliştirme çalışmaları

Güven ve bağımsız davranış geliştirme çalışmaları.

 

Sanat

 

Sanat çalışmalarını gün içinde çeşitli formlarda çocuklar için etkili bir öğrenme fırsatı olarak kullanmaktayız. Programımızdaki amaç ve kazanımlara ulaşmada teknik olarak da yararlanılmaktadır.(Ör: üç boyutlu çalışmalar, kukla, oyuncak yapımı)

 

 

  Yavuz Kurumsal
   
   
   
   
   
  Akademik Yaşam
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Kampüs
   
   
   
   
   
   
   
   
  Destek Hizmetler
   
   
   
   
   
   
   
  Mezun
   
 
 
 
 
Amaç
Etkinlikler
Dokümanlar
Mesleki Rehberlik
YKS ve LGS
SBS
Anne & Baba
Öğrenci No.
Şifre
 
Robotics Team
Yıldız Erkekler Basketbol Takımı
Küçük Erkekler Basketbol Takımı
Genç Erkekler Basketbol Takımı
 

Ajanda 2023
Tarih Konu(lar)
6.12. (0) Boş..
7.12. (0) Boş..
8.12. (0) Boş..
9.12. (0) Boş..
10.12 (0) Boş..
11.12 (0) Boş..
12.12 (0) Boş..