Eğitim Öğretim Desteği
 
Eğitim öğretim desteği başvuruları 10 Ağustos – 6 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Eğitim öğretim desteğinden yararlanmak isteyen velilerimizin aşağıdaki belgelerle başvuru tarihlerinde okulumuza müracaat etmeleri gerekmektedir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1- Veliler /vasiler, varsa uluslararası federasyonlarca yapılmış olan ve öğrencinin katılmış olduğu olimpiyatlar ve resmi makamlarca ulusal ve il düzeyinde yapılan yarışmalarda alınan derecelere (birinci, ikinci, üçüncü) ait belgelerin aslını ibraz ederek bir örneğini başvuru esnasında okul müdürlüğüne teslim edecektir.

2- Veliler / vasiler, eğitim öğretim desteği alacak öğrencinin birlikte yaşadığı aile bireylerine ait (anne ve baba veya veli/ vasi) 2017 yılı Mayıs – Haziran – Temmuz aylarından herhangi birinin toplam gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimleri veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak belge ve kılavuz ekinde yer alan Gelir Beyan Taahhütnamesini  başvuru esnasında okul müdürlüğüne teslim edecektir. Belirtilen aylara ait bordrosu alınamayan kişiler için 2017 yılına ait son alınan bordroya göre işlem yapılacaktır. Herhangi bir gelir beyan etmeyen anne, baba veya veli / vasi ise; Mal Müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarından 2017 yılında gelir getirici herhangi bir işi olmadığına dair resmi belgeyi alarak okul müdürlüğüne teslim edecektir.

(Kira geliri, nafaka, bilirkişi ücreti, görev tazminatı, döner sermaye, ek ders ücreti gibi ek ödemeler ve diğer gelirler dahil)

3-Veliler / vasiler, üniversitede öğrenim gören diğer kardeşlerin öğrenim durumunu veya üniversitede okumaya hak kazandığını gösteren belgeleri ile e- okul sistemi dışındaki kardeş öğrencilerin öğrenim belgelerini başvuru esnasında okul müdürlüklerine teslim edecektir.

Not: 1. Kılavuz göre %50’ nin üzerinde burs alan ve ücretsiz öğrenci kontenjanından yararlanan öğrenciler eğitim öğretim desteğine başvuramaz. 2. Kılavuza göre okul öncesi öğrencilerinin eğitim öğretim desteğinden yararlanabilmeleri için18 Mart 2012 ile 18 Eylül 2013 tarihleri arasında doğmuş olmaları gerekir.3. Velilerimiz başvuru tarihlerinin öncesinde de evraklarını okula teslim edebilirler.

Kılavuzun tamamına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

  Yavuz Kurumsal
   
   
   
   
   
  Akademik Yaşam
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Kampüs
   
   
   
   
   
   
   
   
  Destek Hizmetler
   
   
   
   
   
   
   
  Mezun
   
 
 
Amaç
Etkinlikler
Dokümanlar
Mesleki Rehberlik
YGS ve LYS
SBS
Anne & Baba
Öğrenci No.
Şifre
 
Robotics Team
Yıldız Erkekler Basketbol Takımı
Küçük Erkekler Basketbol Takımı
Genç Erkekler Basketbol Takımı
 

Ajanda 2018
Tarih Konu(lar)
20.09 (0) Boş..
21.09 (0) Boş..
22.09 (0) Boş..
23.09 (0) Boş..
24.09 (0) Boş..
25.09 (0) Boş..
26.09 (0) Boş..